แท็ก โพสต์แท็กกับ "Mario Maurer"

แท็ก: Mario Maurer

MUST READ

video

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ (จ.เลย) วันนี้เมืองไทยดอทคอมพามาสัมผัสวัฒนธรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของชุมชนชาวบ้านแสงภา ด้วยการร่วม งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประเพณีแห่ดอกไม้ จะแห่ต้นดอกไม้ที่วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างมาพร้อมกับชุมชนหมู่บ้านแสงภา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีมาแล้ว ชาวบ้านได้สร้างวัดศรีโพธิ์ชัยขึ้นเป็นที่สักการะและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์แสนที่ประดิษฐานอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสนั้น เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาหลายชั่วอายุคน ประทับขัดสมาธิราบ พระพักตร์ยาวรี...

ที่พัก-สปา