แท็ก โพสต์แท็กกับ "เรือลมพระยา"

แท็ก: เรือลมพระยา

MUST READ

วัดพระศรีอารย์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วัดพระศรีอารย์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วัดพระศรีอารย์ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 260 ปี ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้ถูกบูรณะและสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาโดยผู้มีจิตศรัทธาช่วยร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของภิกษุสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงมรดกทางด้าน ศิลปกรรมและจิตรกรรม ของไทย บริเวณโดยรอบวัด โคเลี้ยงที่อยู่ในวัด ทำบุญปิดทองพระพุทธรูป พระศรีอารย์ สักการะพระพุทธประธานประจำวัด ภายในอุโบสถทองคำ ภายในอุโบสถทองคำ สำหรับตัวอุโบสถร้อยล้าน ประดับลวดลายรูปปั้นจากฝีมือช่างพื้นบ้าน ส่วนพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่า สร้างด้วยหยกสีขาวทั้งองค์ อัญเชิญมาจากประเทศพม่า นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปคู่วัด คือ พระศรีอารย์...

ที่พัก-สปา