แท็ก โพสต์แท็กกับ "สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวานซีฟู้ด"

แท็ก: สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวานซีฟู้ด

video

MUST READ

วัดมหาธาตุ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ถ้าหากมีโอกาสแวะไปท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ไม่ควรพลาดที่จะไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชม วัดมหาธาตุ หรือใครหลายๆคนมักจะเรียกติดปากกันว่า วัดที่มีเศียรพระพุทธรูปในต้นไม้ แล้วแต่จะเรียกต่างๆนานากันไป ถือได้ว่าเป็น Unseen Thailand เลยก็ว่าได้  จะสังเกตุได้ว่าบริเวณที่มีเศียรพระพุทธรูปในต้นไม้ นักท่องเที่ยวจะเนื่องแน่นเต็มไปหมดทั้งไทยและเทศต่างก็ให้ความสนใจและทึ่งในสิ่งที่เห็นมากๆครับ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อพ.ศ.1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลจากปรางค์ขอมชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลงแต่ที่เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น จึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะมีหลักฐานว่าเป็นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่มากและก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก เมื่อพ.ศ....

ที่พัก-สปา