พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก

กิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน เส้นทางกรุงเทพฯ-ลพบุรี-สระบุรี
กลางข่าวท่องเที่ยวเที่ยวทั่วไทย

กิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน เส้นทางกรุงเทพฯ-ลพบุรี-สระบุรี »

กิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน เส้นทางกรุงเทพฯ-ลพบุรี-สระบุรี เมื่อวันที่ 31-1 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน จำนวน 200 คน จากการเคหะฯ โครงการบ้านเอื้ออาทร 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางเขน (คลองถนน), ชุมชนนนทบุรี (บางใหญ่ซิตี้), ชุมชนบางบัวทอง 2 และชุมชนปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนในเรื่องของการท่องเที่ยว ควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ททท. ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน ตามแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) โดยสถานที่แรกที่เราพาน้องๆไปแวะชมกันก็คือที่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่

Login

Lost your password?