แท็ก โพสต์แท็กกับ "พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก"

แท็ก: พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก

MUST READ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  : โรงแรมรีสอร์ท : ร้านอาหาร : วัฒนธรรมประเพณี : ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว : อุทยานแห่งชาติ   อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร         ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360   อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา...

ที่พัก-สปา