แท็ก โพสต์แท็กกับ "ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์"

แท็ก: ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

MUST READ

ถ้ำเขาหลวง (จ.เพชรบุรี) ถ้ำเขาหลวง จ.เพชรบุรี ถ้ำขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของเมืองเพชร มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตโดยนักท่องเที่ยวชอบมาเก็บภาพบรรยากาศของแสงที่ส่องลงมาจากปล่องถ้ำซึ่งเป็นภาพที่งดงามมาก ถ้ำเขาหลวง จ.เพชรบุรี ยอดเขาขนาดเล็กที่มีความสูงแค่เพียง 92 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของเมืองเพชร ด้วยความสวยงามของถ้ำขนาดใหญ่ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เกิดหินงอกหินย้อยสีสันสวยงาม อีกทั้งยังค้นพบพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่มากมาย ทำให้ถ้ำเขาหลวงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี โดยถ้ำนี้เคยเป็นที่เสด็จประพาสของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดถ้ำเขาหลวงมาก จึงทรง...

ที่พัก-สปา