แท็ก โพสต์แท็กกับ "ซิลเวอร์สโตนทัวร์"

แท็ก: ซิลเวอร์สโตนทัวร์

MUST READ

ชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์มีชาวเลเผ่าสิงห์ ที่ยังดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมกลุ่มสุดท้ายในประเทศไทยอาศัยกินอยู่หลับนอนในเรือบริเวณชายหาดสุรินทร์ใต้ ด้านตรงข้ามที่ทำการอุทยานฯมีรูปแกะสลักด้วยท่อนไม้ คล้ายเทวรูปอินเดียนแดง ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเล ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ชาวเลจะมาชุมนุมเพื่อไหว้ผีที่ตนเคารพนับถือ การชุมนุมนี้กินเวลา ทั้งสิ้น 3 วัน  

ที่พัก-สปา