แท็ก โพสต์แท็กกับ "ขนมรังไร"

แท็ก: ขนมรังไร

MUST READ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี วันนี้เราทีมงานเมืองไทย.คอม จะพาเพื่อนไปยังเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนิกายมหายาน สถานที่แห่งนี้ก็คือ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทธยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง ปราสาทเมืองสิงห์ มีจุดมุ่งหมายสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน จากการขุดตกแต่งของกรมศิลปากรตั้งแต่ พ.ศ. 2478 แต่เริ่มบุกเบิกจังจังเมื่อ พ.ศ.2517 แล้วเสร็จเป็นอุทธยานประวัติศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2530 จึงสวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ปราสาทเมืองสิงห์กล่าวว่าสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมคล้ายคลีงกับของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 (พ.ศ. 1720 - 1780) กษัตริย์นักสร้างแห่งขอมจาก...

ที่พัก-สปา