แท็ก โพสต์แท็กกับ "ขนมรังไร"

แท็ก: ขนมรังไร

MUST READ

วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) จ.กรุงเทพมหานคร วันนี้เราจะพาเพื่อนๆชาวเมืองไทย.คอม ไปเที่ยวและสักการะองค์เทพตามความเชื่อของชาวจีนที่วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ของเรานี่เองค่ะ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่๕ ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลือกชัยภูมิที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔ไร่ ๑๘ตารางวา โดยให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐีเจ้ากรรมท่าซ้ายร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจีนก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๘ ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๘ ปี จึงแล้วเสร็จให้ชื่อว่า “เล่งเน่ยยี่” ซึ่งความหมายคือ เล่ง แปลว่า มังกร เน่ย แปลว่า...

ที่พัก-สปา