แท็ก โพสต์แท็กกับ "การดำน้ำแบบผิวน้ำ"

แท็ก: การดำน้ำแบบผิวน้ำ

MUST READ

video

วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ (จ.ตาก) วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของอำเภออุ้มผาง เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง มีธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์เหมาะที่จะมาเที่ยวชมและพักผ่อน วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ ตั้งอยู่ในท้อง ที่ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง น้ำตกปะหละทะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภออุ้มผาง มีสภาพป่าสมบูรณ์อีกทั้งน้ำตกปะหละทะยังมีความสวยงาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนคุ้มมครองพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหารแหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช)...

ที่พัก-สปา