แท็ก โพสต์แท็กกับ "การดำน้ำแบบผิวน้ำ"

แท็ก: การดำน้ำแบบผิวน้ำ

MUST READ

  แหลมปะการัง       อยู่ระหว่างเส้นทางตะกั่วป่า 25 กม. ตามเส้นทางหมายเลข 4 (สายท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า)แล้วเลี้ยวซ้ายที่บริเวณ กม.ที่ 56-57 ก่อนเข้าอำเภอท้ายเหมืองจะเห็นเขาลูกหนึ่งชื่อ เขาหลัก มีศายเจ้าพ่อเขาหลักตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของเขาหลัก จะเป็นชายหาดเขาหลักมีลักษณะเป็น หาดหินทั้งก้อนเล็ก และใหญ่เรียงรายอยู่มากมาย  ภาพจาก: http://khunaspix.multiply.com/photos/album/70/70

ที่พัก-สปา