Daily Archives: 6 กันยายน 2012

Sort: Date | Title | Views
View:

พระราชวังบางปะอิน (จ.พระนครศรีอยุธยา)

Added by 2 ป๊ ago

1.91K Views2 Comments

พระราชวังบางปะอิน (จ.พระนครศรีอยุธยา) พระราชวังบางปะอิน อยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร ประวัติความเป็นมาตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าปราสาททองเป็นผู้สร้างพระราชวังแห่งนี้ เนื่องจากบริเวณเ...