ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน (จ.อุดรธานี)

4242
0
แบ่งปัน

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน (จ.อุดรธานี)

Cultural-Center-Thailand-China03_resize

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน  เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมอนุรกษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชา ของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 58 และได้เริ่มรวบรวมกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศัทธาเพื่อซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็น โรงน้ำแข็งเก่า ราคา 15,500,000 บาท ทำการออกแบบก่อสร้างและทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 โดยมี  ร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็น องค์ประธานทั้ง 2 ครั้ง

Cultural-Center-Thailand-China25_resize

และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ ทางมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี จึงได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งอัยการศาลจังหวัดอุดรธานี

Cultural-Center-Thailand-China12_resize

ภายในศูนย์วัฒนธรรมถูกออกแบบเป็นกลุ่มอาคาร  ประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อาคารพิพิธภัณฑ์คุณธรรม อาคารการเรียนรู้ อาคารหอประชุมปรีชา ชัยรัตน์ และอาคารสำนักงาน ร้านค้า

Cultural-Center-Thailand-China24_resize

การออกแบบตกแต่งส่วนออกแบบในแนวสวนจีนที่มีความวิจิตรตระการตา ภายใต้ชื่อ สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน อันได้แก่ ต้นเครามังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ดำ ประทัดจีน หงส์ฟู่ บีโกเนีย โป๊ยเซียน พุด เทียนหอมที่รายล้อมสระบัว และบ่อปลาคาร์ฟจักรพรรดิ์

Cultural-Center-Thailand-China16_resize

รอบสระบัวถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมนูนสูงที่บอกเล่าเรื่องราว ตำนานสุดยอด 24 กตัญญูของแผ่นดินจีน พร้อมคำบรรยาย (ภาษาไทย-จีน) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนคนรุ่นต่อไป

Cultural-Center-Thailand-China17_resize

Cultural-Center-Thailand-China48_resize

อาคารพิพิธภัณฑ์คุณธรรม(ชั้นบน) บอกเล่าถึงเรื่องราวของคนไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี เมื่อกวา 120 ปี ที่ผ่านมา เรื่องราวของธุรกิจการค้า การศึกษา และการรวมตัวของ 9 องค์กร 11 ตระกูลแซ่ และมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี บอกเล่าถึงความเป็นมาของเทพเจ้าปู่-ย่า ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาอย่างกว้างขวาง

กิจกรรมของศาลเจ้าปู่-ย่า และเรื่องราวของคณะกรรมการ ศาลเจ้าปู่-ย่า ทุกสมัย หอเกียรติยศเชิดชูบุคคลที่เสียสละเพื่อสังคมของชุมชนชาวจีนเรื่องราวสาระน่ารู้ของประเพณีการไหว้ 8 ครั้งของชาวจีน พร้อมเทคโนโลยีของโรงภาพยนต์ 3 มิติ

Cultural-Center-Thailand-China41_resize

นอกจากนี้ชั้นใต้ดินยังจัดแสดงเรื่องราวของมหาบุรุษปราชญ์ผู้ยิ่งใหมญ่ชาวจีน “ขงจื่อ” เป็นการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของท่าน ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา คำสอนและการเดินทางถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบของภาพแกะสลักนูนต่ำ การปั้นรูปเหมือน นอกจากนี้ยังรวบรวมคำสอนสำคัญของท่านมาจัดแสดงผ่านภาพประกอบคำบรรยายและวีดีทัศน์ในรูปแบบ Diorama   ที่ตั้ง : ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี 889 ถ.39 ศาลเจ้าเนรมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมือง .จ.อุดรธานี โทร.  042-242444 , 042- 242333 facebook : facebook.com/puya.udonthani (มีบริการ Free-WiFi)

ขอขอบคุณ นิตยสารโฟโต้เทค , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานจังหวัดอุดรธานี , บึงกาฬ , หนองคาย)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้