Added by on 2013-02-28

วัดพระพุทธบาทเขาหนาม (จ.ตาก)

wat-pa-put-ta-bath-kao-nam05_resize

วัดพระพุทธบาทเขาหนาม ตั้งอยู่ที่กลางทะเลสาบแม่ปิง ในบริเวณเขื่อนภูมิพล ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก  อยู่ห่างจากสันเขื่อนออกไปประมาณ 5 ก.ม. ในอดีตใต้ผืนน้ำแห่งนี้มีชุมชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมามีการสร้างเขื่อนภูมิพล พื้นที่เดิมถูกน้ำท่วมหมด

wat-pa-put-ta-bath-kao-nam10_resize

สำหรับวัดพระพุทธบาทเขาหนามแห่งนี้ ในอดีตไม่ได้เป็นวัด มีแต่รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเท่านั้น ผู้คนทั่วไปมิอาจปืนขึ้นมาสักการะได้ เพราะอยู่สูงจากแผ่นดินปกติมาก สำหรับเขาลูกนี้ที่ได้ชื่อว่าเขาหนามก็เพราะว่ามีลักษณะแหลมเหมือนหนามและสูงเทียมดอย จึงได้นามว่า “ดอยเขาหนาม” ต่อมาเมื่อมีการสร้างเขื่อนภูมิพลน้ำท่วมแผ่นดินทั้งหมดรวมทั้งตัวดอยกินเนื้อที่ประมาณ 80 % ของความสูง เหลือเพียง 20 % ที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำ จากดอยเขาหนามในอดีต เหลือเพียงเขาหนามในปัจจุบันเพราะความสูงไม่พอที่จะเรียกว่าดอยได้อีกต่อไป แต่บางคนก็ยังเรียกติดปากว่าดอยเขาหนามก็มี

wat-pa-put-ta-bath-kao-nam12_resize

ประวัติรอยพระพุทธบาทเขาหนาม
ใน ปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ นายเสาแก้ว เขาหลวง ราษฎรหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนาเดิม ได้มาพบรอยพระพุทธบาททางทิศใต้บนดอยเขาหนาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ครูบาทิพย์ อินทะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์รูปแรก ได้สร้างหลังคาครอบรอยพระพุทธบาท พร้อมกับตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณปิดทองรอยพระพุทธบาทจนสวยงาม พุทธศักราช ๒๕๑๙ พระอธิการสมพร อาสโภ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์ รูปที่ ๒ ได้เป็นประธานสร้างศาลาขึ้น ๑ หลัง กับสร้างพระประธานไว้ในศาลาอีก ๑ องค์สำหรับไว้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ

wat-pa-put-ta-bath-kao-nam20_resize

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
วัด พระพุทธบาทเขาหนามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานมากมาย นักท่องเที่ยวเมื่อมีโอกาสมาถึงเขื่อนภูมิพลแล้ว หากมีเวลาเหลือควรนั่งเรือมานมัสการและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดให้ ครบทั้ง ๑๔ แห่ง คือ
๑. รอยพระพุทธบาท เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดับแรกของวัดนี้ที่ไหนมีรอยพระพุทธบาทแสดงว่าที่นั่นพระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงแล้ว
๒. เสาอโศกจารึกพระธรรม เป็นปริศนาธรรมว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงเสาอโศกได้ไหว้พระ อ่านคติธรรม คำคม บทกลอนและชมวิวทิวทัศน์แล้ว จิตจะหายโศก
๓. หลวงพ่อโสธร หลวงปู่โต และหลวงปู่ทวด ประดิษฐานในศาลาหลวงพ่อโสธร
๔. พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ประดิษฐานในมณฑป ๕ ยอด
๕. ถ้ำพระอุปคุต ก่อนเข้าถ้ำต้องก้มหัว ไม่เช่นนั้นจะชนหินหัวแตกเป็นปริศนาธรรมว่า “บุคคลที่จะเจริญในธรรม ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน” พระอุปคุตที่นี่มี ๒ องค์ องค์แรกอยู่ในถ้ำพระอุปคุตศิลปะไทย องค์ที่สองสร้างด้วยหินอ่อนศิลปะพม่าอยู่ที่มณฑป ๕ ยอด

wat-pa-put-ta-bath-kao-nam26_resize

๖. เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
๗. พระพรหม ๔ หน้า
๘. พระนอนหยกขาวศิลปพม่า
๙. หลวงพ่อทันใจ (จำลอง)
๑๐. พระเจดีย์บรรจุพระธาตุ ตั้งอยู่ ณ ส่วนที่สูงที่สุดของเขาหนามแห่งนี้ ทิวทัศน์สวยงามมาก
๑๑. พระสิวลี ประดิษฐานอยู่ระหว่างทางเดินไปพระเจดีย์
๑๒. พระปางห้ามพยาธิ (ความเจ็บป่วย) ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ๕ ยอด
๑๓. รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑๔. รอยเท้าครูบาชัยวงศาพัฒนา ๒ รอย (ขอขอบคุณข้อมูล http://www.intaram.org )

การเดินทาง :  จากกรุงเทพ มหานครไปยังจังหวัดตาก 425 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 6-7 ชั่วโมง ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 463 จะมี ทางแยกซ้ายมือเข้าเขื่อนภูมิพลประมาณ 17 กิโลเมตร เมื่อถึงเขื่อนแล้ว

ขอขอบคุณ นิตยสารโฟโต้เทค , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานจังหวัดตาก)

 

 

คอมเม้นต์