วัดป่าห้วยลาด (อ.ภูเรือ จ.เลย)

4373
0
แบ่งปัน

วัดป่าห้วยลาด (อ.ภูเรือ จ.เลย)

Wat-pa-huay-lad02_resize

วัดป่าห้วยลาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนนเลย–ด่านซ้าย ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระยะทาง จากอำเภอภูเรือ มาทางทิศตะวันออก 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเลย 42 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอด่านซ้าย 42 กิโลเมตร  สำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบมาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา  สำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนา นิมนต์องค์หลวงปู่ชอบมาตั้งสำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา เมื่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์แล้ว  หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งน ี้เพื่ออบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป

นับจากปี 2483 เป็นต้นมา สำนักสงฆ์ห้วยลาดได้มีครูบาอาจารย์ พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ได้มาพักเพื่อปฏิบัติธรรม จำพรรษา เป็นประจำทุกปีมิได้ขาด เช่น หลวงปู่ลี กุสลธโล หลวงปู่ปุญญฤทธิ์ ปัณฑิโต ท่านพระอาจารย์จันเรียน คุณวโร ท่านพระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน เป็นต้น และท่านประอาจารย์จันเรียนได้มาก่อสร้างศาลาการเปรียญ ในปี 2518 ท่านได้พักจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ 3พรรษา ต่อมาพระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม ได้มาจำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้   สำนักสงฆ์ห้วยลาด นับแต่ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา แม้จะมีพระภิกษุ สามเณร  มาพักจำพรรษามิได้ขาด แต่ก็เป็นการอยู่เพียงชั่วเวลาหนึ่งเสนาสนะที่อาศัยก็ได้ทำพียงชั่วคราว มีกระต๊อบมุงหญ้าคา พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่เท่านั้น  ไม่มีผู้ที่จะพัฒนาสำนักสงฆ์ห้วยลาดให้เป็นวัดที่มั่นคงถาวรต่อไปได้  พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม (อ.ติ๊ก) ได้จาริกธุดงค์ผ่านมาเห็นสถานที่สำนักสงฆ์ห้วยลาด เป็นที่สัปปายะซึ่งเคยมีครูบาอาจารย์มาบำเพ็ญภาวนาอยู่ เป็นสถานที่เป็นมงคลแต่ตกอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม จึงดำริว่าควรจะมีผู้อยู่ประจำสำนักสงฆ์เก่าแก่แห่งนี้เพื่อยกระดับให้เป็นวัดที่มั่นคง ยั่งยืน ถาวร สืบต่อไป

Wat-pa-huay-lad06_resize

ดังนั้น ในปี 2537 พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม (อ.ติ๊ก) จึงได้กลับมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ห้วยลาด และได้เป็นผู้นำ พาชาวบ้านห้วยลาดพัฒนาสำนักสงฆ์ห้วยลาด เดิมมีเนื้อที่ 17 ไร่ และในปี 2538 พระอาจารย์อุทัยได้นิมนต์พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญญกาโม มาช่วยดูแลการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์สำนักสงฆ์ห้วยลาด  ในการนี้ได้ดำเนินการขยายพื้นที่วัดโดยชาวบ้านห้วยลาดผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคที่ดินถวายวัด และได้ติดต่อขอซื้อที่ดินในพื้นที่ติดวัดจนในปัจจุบันวัดป่าห้วยลาดมีพื้นที่ประมาณ 370 ไร่  นับตั้งแต่ปี 2538 พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะสำนักสงฆ์ห้วยลาดพร้อมกันนี้ได้ดำเนินการปลูกป่า ก่อสร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติม เช่น วิหาร, เจดีย์,โรงครัว, โรงทาน, อ่างเก็บน้ำ, กำแพงวัด, ถนนบริเวณวัด เป็นต้น  สำนักสงฆ์ห้วยลาดได้ดำเนินการขอจดทะเบียนตั้งวัด และได้รับหนังสือรับรองสภาพวัดจากกรมการศาสนาที่ ศธ. 0303/1549 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นวัดสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ และพระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญญกาโม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยลาด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน วัดป่าห้วยลาดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2542

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภูมิภาคภาคตะหวันออกเฉียงเหนือ)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้