Added by on 2012-09-03

ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) จังหวัดหนองคาย

sa-ra-kao-ku22

ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) ตั้งอยู่จังหวัดหนองคาย ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปโพนพิสัย เป็นพื้นที่กลางจ้างตั้งแสดงรูปปั่นขนาดใหญ่ เช่น พระพทธรูปปางต่างๆ รูปเทพฮินดู รูปปั่นเกี่ยวกับศาสดาคริสต์ รูปปั่นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน


sa-ra-kao-ku01

sa-ra-kao-ku02

sa-ra-kao-ku05


sa-ra-kao-ku03

sa-ra-kao-ku04

sa-ra-kao-ku07

sa-ra-kao-ku08

sa-ra-kao-ku19

ซึ่งหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2521 ตามความเชื่อที่ว่าหลักคำสอนของทุกศาสนา สามารถนำมาผสมผสานและปรับใช้ด้วยกัน ศาลาแก้วกู่อยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. โทร.08 1369 5744


sa-ra-kao-ku10

sa-ra-kao-ku11

sa-ra-kao-ku13

sa-ra-kao-ku14

sa-ra-kao-ku20

เมืองไทย.คอม ขอบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมายังที่ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) ความรู้สึกแรกจะรู้สึกได้ว่า น่ากลัวน่าขนลุกครับ ยังไงต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองครับ


sa-ra-kao-ku15

sa-ra-kao-ku16

sa-ra-kao-ku17

sa-ra-kao-ku18

sa-ra-kao-ku21

sa-ra-kao-ku23

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนิตยสาร Voyage Travel & Lifestyle Magazine กับกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่า  “สุขละไมในบึงกาฬ สุขสำราญที่หนองคาย” ต้องขอขอบตุณมา ณ ที่นี้ด้วย

คอมเม้นต์