Added by on 2011-05-11

แก้ม กวินตรา โพธิจักร เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการจากการที่เธอเป็น Miss Thailand Universe ปี 2008 จากนั้นเธอก็ผันตัวเองมาเป็นนักแสดง เล่นละครให้เราดูมาแล้วหลายเรื่อง สร้างผลงานให้คนชวนติดตามมาโดยตลอด แต่งานที่เธอทำยังไม่มีอะไรตื่นตาเท่ากับครั้งนี้ เพราะใครจะรู้ว่าหุ่นที่แสนจะเพรียวงามของเธอนั้นพ่วงมาด้วยความเซ็กซี่แบบเต็มตัว จนเราไม่อยากให้คุณกระพริบตาแม้สักครั้งเดียว01467 M3 COVER (12)

แก้ม กวินตรา


mix-gam8

แก้ม กวินตรา


mix-gam14

แก้ม กวินตรา


mix-gam13

แก้ม กวินตรา


mix-gam2

แก้ม กวินตรา


mix-gam9

แก้ม กวินตราmix-gam5

แก้ม กวินตรา


mix-gam6

แก้ม กวินตรา


mix-gam7

แก้ม กวินตรา


mix-gam1

แก้ม กวินตรา


mix-gam11

แก้ม กวินตรา


mix-gam4

แก้ม กวินตราmix-gam3

แก้ม กวินตรา


mix-gam10

แก้ม กวินตรา


mix-gam12

แก้ม กวินตรา


p11-12

แก้ม กวินตรา


p3-4

แก้ม กวินตรา


p5-6

แก้ม กวินตรา


p7-8

แก้ม กวินตรา

ขอขอบคุณ
MIX MAGAZINE
MAY 2011

คอมเม้นต์

1 Comment

  • Prateep Suwantavee 3 years ago

    น้องแก้มสวมมากกกก