Author Topic: ประเพณีปล่อยเต่า  (Read 1163 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline lukkyheeiing

  • Administrator
  • ระดับ: ท่านอาจารย์
  • *****
  • Posts: 690
  • Gender: Female
  • รักเมืองไทย
ประเพณีปล่อยเต่า
« on: February 21, 2012, 10:18:48 AM »ประเพณีปล่อยเต่า

1 มี.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2555

กิจกรรมที่สำคัญของงาน คือ การปล่อย   ลูกเต่าลงสู่ทะเล นอกจากนี้ยังมีการนำวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาผนวกเข้าด้วย มีการจัดพิธีเปิดและขบวนแห่ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเล การออกร้านนิทรรศการ สินค้า OTOP การแสดงต่าง ๆ บนเวที เป็นต้น
สถานที่จัดงาน : ณ หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง โทรศัพท์ ๐ ๗๖๕๗ ๑๗๖๗
   ททท. สำนักงานภูเก็ต
   076-211-036, 076-212-213
   076-213-582 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Name: Email:
Verification:
จงตอบคำถามเพื่อกัน Robot :   สนามหลวงอยู่จังหวัดใด ระหว่าง เชียงใหม่ หรือ กรุงเทพ: