pt-5

pt-5

pt-3
pt-6

MUST READ

เกาะพีพีดอน

    เกาะพีพีดอน • ที่ตั้ง : ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง ห่างจากท่าเรือเจ้าฟ้าประมาณ 42 กิโลเมตร • การเดินทาง : จากกระบี่ มีเรืออกจากท่าเรือเจ้าฟ้า ในตัวเมือง มีเรือให้บริการตลอดปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง และห่างจากท่าเรืออ่าวนาง มีเรือให้บริการวันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง •...

ที่พัก-สปา

%d bloggers like this: