เขาหินซ้อน

721
0

 

       เขาหินซ้อน  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) กม.ที่ 53 อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 53 กม. เป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่น้อย รูปทรงต่างๆ เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณเขาหินซ้อนจัดเป็น “สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ” เป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ประดิษฐานพระบวรราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลนี้เมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้านหลังของศาลนี้เป็นที่ตั้งของวัดเขาหินซ้อน       ตำบลเขาหินซ้อน ได้ตั้งรากฐานมาประมาณ 80 ปีเศษ โดยแต่เดิมประชากรที่มาตั้งถิ่นฐานนั้น อพยพมาจากตำบลข้างเคียง เช่น ตำบลหนองยาว ตำบลบ้านซ่อง ตำบลเกาะขนุน เพื่อมาทำมาหากิน สำหรับชื่อตำบลเขาหินซ้อน จากที่ผู้สูงอายุในตำบลสันนิษฐานว่า พื้นที่ตำบลเดิมน่าจะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นทะเลเก่า แล้วแห้งลงไปซึ่งเกิดจากธรรมชาติแปรปรวน มีกระแสน้ำพัดพานำหินก้อนโตบ้างเล็กบ้าง มากองทับถมเป็นภูเขาหินที่ซ้อนกันโดยธรรมชาติ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “เขาหินซ้อน”       ตำบลเขาหินซ้อน เป็น 1 ใน 8 ตำบล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพนมสารคาม อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 17กิโลเมตร พื้นที่ที่ฝนตกทั่วไปของตำบลเขาหินซ้อนจะตกในปริมาณระหว่าง 900 – 1,300 มม. ต่อปี

       แหล่งน้ำ แบ่งเป็น แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย ห้วยน้ำโจน, คลองระบม, หนองบอน, คลองหนองปูน, คลองหนองเหียง มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ และ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้าง ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง สระน้ำขนาดเล็ก 400 สระ

 
 

คอมเม้นต์